Fod på gulv – og alle bag

Fod på gulv er et projekt inden for Kultur & sundhed. Vi inviterer udsatte unge og voksne med psykisk sygdom ud af isolation og ind i bevægende fællesskaber. Projektet varer 2½ år, fra januar 2022 til juni 2024. En lang række dygtige aktører er med til at udvikle og undersøge, hvad nytænkende tilpasset folkedans kan gøre.

– Her på siden kan du se, hvem der er med i projektet.

Projektansøger

 • Genklang er et 10-årigt programsamarbejde, der drives af Tempi i samarbejde med Vesthimmerlands Musikskole og Hjørring Musiske Skole, med følgegruppe fra Vesthimmerlands Kommune og Region Nordjylland.
 • Genklang er et ambitiøst 10-årigt program med tværsektorielt samarbejde om nytænkning af og med ny nordisk folkemusik. Genklang startede i 2018 og har siden afviklet 11 projekter med fokus på ny nordisk folkemusik i hhv. sundhed, erhverv, turisme og netværk.

Samarbejdspartnere

 • NOCKS – Nordjysk Center for Kultur og Sundhed
 • Syddansk Musikkonservatorium
 • Aalborg Universitet
 • Vesthimmerlands Kommune

Tak til fonde og tilskudsgivere

 • Kulturaftale Nordjylland
 • TrygFonden
 • Region Nordjylland
 • Region Syddanmark

Styregruppe

 • Claus Svenstrup, chefkonsulent, Region Nordjylland
 • Kristian Dalgaard Nielsen, Kulturskolen Vesthimmerland 
 • Laia Canals, direktør for Tempi, Genklangs driftsgruppe

Link to: Sample Page

Arbejdsgruppe

 • Merete Østergaard, Kimbrerparken 
 • Stine Marie Kirch Jacobsen, Bostedet Aars
 • Kristine Heebøll, musiker og komponist, lektor på Syddansk Musikkonservatorium
 • Frederik Pustelnik, danseinstruktør
 • Stine Lindahl Jacobsen, NOCKS & ass. professor, Musikterapi/AAU
 • Gerda Hempel, projektleder af Fod på gulv, Genklang/Tempi
Link to: Sample Page