Danseinstruktør og musiker

Vi véd, at folkedans skaber fællesskab med bevægelse, berøring og glæde. Med Fod på gulv håber vi at kunne dokumentere for en langt større kreds, hvad folkedans faktisk kan sætte i gang hos dem, der danser med. Vi samarbejder med nogle af Danmarks bedste danseinstruktører og musikere inden for nordisk folkedans. Alle følger samme metode, mål og midler – og kan tilpasse dans og samvær i dialog med hvert sted.

Workshop 12-13. sept. 2022

Sted: Brenderup Højskole på Fyn
Tid: Mandag d. 12. september, kl. 10 – tirsdag d. 13. september, kl. 16.30.
Indhold:

  • Vi præsenterer: projekt, teams, gæster og arbejdsgruppe.
  • Kultur og sundhed, forskning og den fulde vision.
  • Jeres roller og tilgangen til FOD PÅ GULV.
  • Mød medarbejdere, der arbejder med sårbare unge og psykisk syge voksne i hverdagen. Hvordan tilpasser vi dansesessions til de konkrete brugere?
  • Arbejde med tilpasset dans og spil i praksis – jeres erfaringer indgår.

Bag workshoppen

Kristine Heebøll og Frederik Pustelnik er tovholdere på workshoppen.
De var medudviklere af et pilotprojekt på Kimbrerparken og er meddesignere af workshop og metode til ‘tilpasset folkedans’.
Kristine og Frederik er med i Fod på gulvs arbejdsgruppe, følger instruktører og musikere gennem projektet og deltager også i projektet med deres eget team.

Roller og rammer

Erfarne danseinstruktører og musikere arbejder med at instruere og levere tilpasset folkedans til udsatte unge og voksne med psykisk sygdom på en motiverende og fysisk og etisk forsvarlig måde. Workshoppen og det efterfølgende praksisarbejde med målgrupperne gør kunstnerne klar til at agere professionelt over for målgruppen/sundhedssektoren og giver dem knowhow til at medudvikle tilsvarende indsatser.

Danseinstruktøren er den centrale dynamo og leder, der konstant tilpasser dansen til gruppens og den enkeltes fremdrift. Pilotprojektet viste, at der er brug for konstante skift i tempo og dynamik for at tilpasse sig deltagernes evne til at tilegne sig nyt. Det er dokumenteret, at levende musik er afgørende for et resultat inden for kultur og sundhed. Musikerne formidler en særlig energi til de dansende med musik, krop og ansigt – ligesom de som oftest er særdeles gode historiefortællere, der kan engagere deltagerne før, under og efter dansen.

Praktisk

Projektleder: Gerda Hempel

Kontakt: gerda.hempel@gmail.com

Mobil: 30238878