Hvorfor folkedans?

Folkedansen har fat i en ny nerve, der blander tradition med nye fællesskaber. På dansegulvet er man et menneske og kan mødes i øjenhøjde – når bare dansen tilpasses ens formåen. 

I Fod på gulv mødes musikere, danseinstruktører og sundhedsfaglige medarbejdere og udvikler, afprøver og evaluerer en målrettet metode.

Pilotprojekt i Vesthimmerland

I 2019 deltog psykisk sårbare beboere fra Kimbrerparken i Aars i tre dansesessions i pilotprojektet Kimbrerbal. På dansegulvet mødtes beboerne med borgere fra Aars, medarbejdere og pårørende for at danse en opdateret form for folkedans. Kimbrerballerne blev udviklet i samarbejde mellem Kimbrerparken, musiker og kapelmester Kristine Heebøll, danseinstruktør Frederik Pustelnik og Genklang med tilskud fra Region Nordjylland.

Pilotprojektet viste værdi for de involverede – og et potentiale for at kunne udbredes til langt flere psykisk syge og sårbare.

Det sagde de bagefter

”Ja, det er i hele kroppen og i hovedet. Der er jeg bare glad. Man skal møde op til sådan noget dans og prøve ad. For man bliver gladere mennesker.”
– John Nielsen, beboer i Kimbrerparken

”Det smitter af hele vejen rundt, man går herfra med en god mavefornemmelse og oplevelse. Vi og brugerne får et fællesskab, og de får et fællesskab med hinanden”
– Merete Østergaard, socialfaglig medarbejder, Kimbrerparken

”Vi har set billeder af, hvor stort det her kunne blive. Dét her – det er banebrydende muligheder!”
– Jytte Hoffmann Birk, udviklingsleder i Kimbrerparken (2019)

”Lad os prøve at undgå isolation […] Her er det alle, der er med i fællesskabet.”
– Lars & Kirsten Pedersen, borgere i Vesthimmerland

Hvad gør dansen ved os?

Dansen giver multivitaminer af historie, lokalkultur, bevægelse, samvær og fællesskab. Projektets hjerte er inklusion på dansegulvet, hvor alle er i øjenhøjde og danser sammen. Der inviteres fx pårørende, venner, medarbejdere og lokale borgere i alle dansesessions. Vi oplever os selv i et bevægeligt fysisk fællesskab, hvor alle er vigtige – og vi hjælper hinanden, hver gang det behøves.

Danseinstruktøren er den centrale dynamo og leder, og de levende musikerne understøtter tempo, stemning og energi i takt med deltagernes fremskridt. Dem, der ikke fra starten vil på dansegulvet, kan se på, høre en historie og synge med eller vippe lidt med en fod.

Måske næste gang eller næste gang igen er man parat til at sætte ’fod på gulv’?

Forandringer i vente?

Dét så medarbejdere i forbindelse med Kimbrerballerne:

  • En beboer hører normalt hele tiden mange stemmer. Under ballerne fortalte hun, at hun ingen stemmer hørte.
  • En anden er ret stillesiddende, inaktiv og overvægtig. Hun var nærmest ikke af dansegulvet. Man har aldrig set hende så aktiv – hun kan normalt ikke formås til at rejse sig og gå fra A til B.
  • En mand med senhjerneskade er normalt en lidt barskere type, som ikke vil danse, men han fandt i en medarbejder en gennemgående dansepartner. De har nu deres pardanse som en vigtig fælles reference, som han ofte vender tilbage til. En ny relation med ligeværdig kommunikation.

Med Fod på gulv ønsker vi nu at få samlet og dokumenteret den eventuelle effekt af tilpasset folkedans. Så mange flere kan få glæde af dansen.

WHO om Kultur & Sundhed

Effekten af Kultur & sundhed undersøges i mange lande. WHO udgav i november 2019 en enestående rapport med over 600 referencer om den voksende evidens for kulturens effekt på en lang række mentale og fysiske sundhedsudfordringer blandt sårbare:

The report finds evidence of the contribution of the arts to the promotion of good health and the prevention of a range of mental and physical health conditions […]. The report also finds that the arts may help in providing multisectoral, holistic and integrated people-centered care, addressing complex challenges for which there are no current healthcare solutions.

– WHO’s Health Evidence Network Synthesis Report 67. November 2019.

FOD PÅ GULV vil udvikle og dokumentere, hvad WHO efterlyser: Et nytænkende, integreret, menneskeorienteret tilbud, der kan modvirke mental og fysisk mistrivsel.

Instruktør og musiker

Når man danser og hører god musik, så bliver man fyldt med endorfiner og glæde, som måske varer et par dage efter. Oveni får man en times motion, som man ikke tænker på som motion. Og får måske energi til at gå en tur næste dag.”

– Frederik Pustelnik, danseinstruktør

Vi understøtter danserne og følger danseinstruktørens tegn og signaler. Musikken er af høj kvalitet, leveret af professionelle musikere, med breaks og variationer, små overraskelser – med løbende variation og justering i tempo og dynamik.

– Kristine Heebøll, violinist og kapelmester