Hvad er målet med det hele?

UDFORDRING: Der er et voksende antal ensomme, stillesiddende og psykisk udfordrede unge og voksne i almen mistrivsel. COVID-19 har yderligere forstærket presset på den enkelte.
Samtidig vokser meldinger om det sundhedsmæssige potentiale i musik og dans i disse år. Både i forhold til mental og fysisk sundhed.
Fod på gulv arbejder på at kunne gøre en positiv forskel for deltagerne i projektet.

Dans, fællesskab og trivsel

Fod på gulv er det første større metodeprojekt, der afprøver og evaluerer effekten af tilpasset moderne folkedans for hhv. udsatte unge og voksne med sindslidelser. Vi ser på mulig synergiudvikling mellem deltagernes fysiske og mentale trivsel.
Den tilknyttede forskning og evaluering undersøger eventuel udvikling i deltagerne formåen, mentale velvære, fællesskab, social inkludering – og om de opnår motivation for fortsat dans/bevægelse efter forløbets afslutning.

Mål

Projektets mål er at udbrede en alternativ bevægelses- og samværsform til dig, der i mindre grad motiveres af sport og konkurrence. Vi mødes i fællesskaber, der på samme tid styrker socialt samvær, glæde og almen trivsel – og giver den enkelte mod på at fortsætte.
Metoden udvikles, evalueres og justeres til forankring i arbejdet med udsatte unge og i socialpsykiatrien. – Med et perspektiv om en efterfølgende national udbredelse.

Hvad med kulturen?

Projektet skal samtidig udbrede vores kulturarv til et større publikum i formater, der passer til nutiden. Vores mål er derfor også at styrke musikere og danseinstruktørers evne til at agere kompetent ift. udsatte og sårbare, at udvide kulturaktørernes jobmuligheder og at få flere arrangører af folkedans til at åbne sig for de nye tiltag.

Veje til målet

  • Vi har samlet stærke kompetencer inden for dans, musik, tilbud og forskning.
  • Sammen udvikler vi en model for dansesessions, som vi tilpasser til hver målgruppe.
  • Projektet hviler på den største respekt for deltagerne og for hinandens faglighed.
  • Resultater og metoder gøres parat til at kunne udbredes til mange flere.

Hvad står vi med bagefter?

  • Minimum 250 mennesker har deltaget i dansen.
  • 7-8 skoler og tilbud har hver gennemført 6 dansearrangementer med tilpasset folkedans.
  • 17 danseinstruktører og musikere har deltaget i medudvikling af metode til tilpasset folkedans og gennemført på skoler/tilbud med fælles metodisk tilgang.
  • Metoden er evalueret og beskrevet.
  • Forskere har evalueret deltagernes udbytte af dansen med hjælp fra medarbejderne.
  • Projektet er dokumenteret og formidlet fx på konferencer, i faglige netværk og i dagspressen.

Forskning

NOCKS: Nordjysk Center for Kultur og Sundhed er Danmarks førende forskningsenhed inden for Kultur og Sundhed. NOCKS står for den uafhængige undersøgelse af effekt af tilpasset folkedans.

Se mere om NOCKS